دفتر مشاوره شغلی و کاریابی - دفتر پیشخوان خدمات دولت - خدمات بیمه بیکاری - ثبت مشاغل سخت و زیان آور - کلیه امور مربوط به پروانه کار اتباع خارجی - ثبت دادخواست و شکایت کارگری و کارفرمایی - انجام امور بیمه تامین اجتماعی و ...
آدرس: بلوار پیروزی رضاشهر چهارراه خاقانی مقابل مخابرات پلاک 222
مدیریت: احمد داراب نیا
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 16:21