دفتر مشاوره شغلی و کاریابی - دفتر پیشخوان خدمات دولت - خدمات بیمه بیکاری - ثبت مشاغل سخت و زیان آور - کلیه امور مربوط به پروانه کار اتباع خارجی - ثبت دادخواست و شکایت کارگری و کارفرمایی - انجام امور بیمه تامین اجتماعی و ...
آدرس: بلوار پیروزی رضاشهر چهارراه خاقانی مقابل مخابرات پلاک 222
مدیریت: احمد داراب نیا
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:12