کاریابی انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پخش فارس با استعانت از خداوند متعال در جهت معرفی نیروهای مستعد وتامین نیاز شرکتهای عضو ودر راستای ارتقا سطح امنیت شغلی خانواده بزرگ این صنعت وبهبود کیفیت وتوسعه پایدار وخدمت گذاری پا به عرصه گذاشته است وبا استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ شرکتهای پخش دارو،مواد غذایی ،شوینده بهداشتی ،آرایشی ،تجهیزات پزشکی عضو فعال با ظرفیت 15000 نیروی کار آمد است ودر راستای توسعه صنعت ونظام مندی توزیع در زنجیره تامین کالابا قوت وغیرت جهادی انجام وظیفه می نماید.
آدرس: شیراز -بلوار پاسارگاد غربی -بریدگی اول جنب بانک رفاه
مدیریت: عبدالرضا دیداری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 07:45