انجام کلیه خدمات شغلی کارگری کارفرمایی و کاریابی و تامین نیروی کار
آدرس: خرم آباد خیابان رازی بالاتر از اداره پست سمت راست
مدیریت: امیر سپهوند
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:59