آدرس: 35 کیلومتری جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی-شهید سلیمی
مدیریت: رضا محمدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 04:50