فایل پاورپوینت پروژه سد سلمان

سد مخزنی سلمان فارسی در استان فارس و جنوب شرقی شیراز بر روی رودخانه قره‌آغاج که از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد در محل تنگه کارزین احداث می‌گردد. در این فایل به معرفی مشخصات این سد از قبیل هیدرولوژی، مخزن، سیستم انحراف، سرریز و … پرداخته شده است. ویژگی‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد و مخزن و توجیه اقتصادی طرح در ادامه آمده است. تصاویر مختلف از این سد و نمونه نقشه‌های اجرایی از مشخصات این فایل است.
فایل پاورپوینت پروژه سد سلمان

سد مخزنی سلمان فارسی در استان فارس و جنوب شرقی شیراز بر روی رودخانه قره‌آغاج که از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد در محل تنگه کارزین احداث می‌گردد. در این فایل به معرفی مشخصات این سد از قبیل هیدرولوژی، مخزن، سیستم انحراف، سرریز و … پرداخته شده است. ویژگیهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد و مخزن و توجیه اقتصادی طرح در ادامه آمده است.

تصاویر مختلف از این سد و نمونه نقشه‌های اجرایی از مشخصات این فایل است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:11