فایل SAP مدلسازی پل بتنی تک ستونی

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک پل بتنی طراحی شده در مهندسین مشاور ALTINOK ترکیه (استانبول) برای اجرای پل در ایران (پل سعدآباد) می‌باشد که در زیر عرشه پل فقط در یک ردیف ستون وجود دارد. مقطع عرضی این پل در قسمت پایین نمایش داده شده است. این پل از ۱۰ دهانه تشکیل شده و عرض عرشه آن حدود ۱۸ متر است.  فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 8.3.8
فایل SAP مدلسازی پل بتنی تک ستونی

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک پل بتنی طراحی شده در مهندسین مشاور ALTINOK ترکیه (استانبول) برای اجرای پل در ایران (پل سعدآباد) می‌باشد که در زیر عرشه پل فقط در یک ردیف ستون وجود دارد. مقطع عرضی این پل در قسمت پایین نمایش داده شده است. این پل از ۱۰ دهانه تشکیل شده و عرض عرشه آن حدود ۱۸ متر است.  فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 8.3.8

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
55,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:02