اتوکد دیتیل جان پناه مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات جان پناه دیوار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ (از پکیج کامل اتوکد dwg جزئیات پیوست ششم ۲۸۰۰) بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های سازه‌ای  الزامی است. این فایل توسط تیم سازه پلاس آماده شده است و تنها مرجع ارائه فایل سایت سازه پلاس می‌باشد.
اتوکد دیتیل جان پناه مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات جان پناه دیوار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ (از پکیج کامل اتوکد dwg جزئیات پیوست ششم ۲۸۰۰) بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های سازه‌ای  الزامی است.

این فایل توسط تیم سازه پلاس آماده شده است و تنها مرجع ارائه فایل سایت سازه پلاس می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:43