فایل برچسب‌گذاری مبحث ششم ۱۳۹۲ | بارهای وارد بر ساختمان

محصول حاضر لیبل‌ آماده فایل برچسب‌گذاری مبحث ششم ۱۳۹۲ | بارهای وارد بر ساختمان است. برچسب‌ها (تگ) عناوین فصل‌ها و تیترهای هر کتاب بوده، که بصورت تایپ و تنظیم شده در قالب PDF ارائه شده است، که بعد از پرینت و برش ساده با قیچی به راحتی قابل چسباندن به حاشیه صفحات مربوطه کتاب‌ بوده که باعث افزایش سرعت عمل در پیدا کردن تیترها می شود و از ورق زدن بیهوده کتاب در موارد استفاده مثل آزمون نظام مهندسی یا فعالیت‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کند. تعداد لیبل: ۹۳ لیبل مبحث ششم ۱۳۹۸ نیز در سایت موجود است.
فایل برچسب‌گذاری مبحث ششم ۱۳۹۲ | بارهای وارد بر ساختمان

محصول حاضر لیبل‌ آماده فایل برچسب‌گذاری مبحث ششم ۱۳۹۲ | بارهای وارد بر ساختمان است. برچسب‌ها (تگ) عناوین فصل‌ها و تیترهای هر کتاب بوده، که بصورت تایپ و تنظیم شده در قالب PDF ارائه شده است، که بعد از پرینت و برش ساده با قیچی به راحتی قابل چسباندن به حاشیه صفحات مربوطه کتاب‌ بوده که باعث افزایش سرعت عمل در پیدا کردن تیترها می شود و از ورق زدن بیهوده کتاب در موارد استفاده مثل آزمون نظام مهندسی یا فعالیت‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کند.

تعداد لیبل: ۹۳

لیبل مبحث ششم ۱۳۹۸ نیز در سایت موجود است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
10,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 16:04