پلان اتوکد معماری مرکز خرید بزرگ

نمونه نقشه اتوکد پلان معماری مرکز خرید بزرگ در یک کشور خارجی بوده که ایده ها و جزئیات طرح می تواند در طراحی پروژه های مشابه نظیر مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز چندمنظوره تجاری و… مورد استفاده قرار گیرد. پیشنمایش های قسمت هایی از پلان را در پایین صفحه می توانید مشاهده کنید.
پلان اتوکد معماری مرکز خرید بزرگ

نمونه نقشه اتوکد پلان معماری مرکز خرید بزرگ در یک کشور خارجی بوده که ایده ها و جزئیات طرح می تواند در طراحی پروژه های مشابه نظیر مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز چندمنظوره تجاری و… مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنمایش های قسمت هایی از پلان را در پایین صفحه می توانید مشاهده کنید.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:30