دانلود رایگان پرسشنامه رغبت به ازدواج

دانلود رایگان پرسشنامه رغبت به ازدواج
دانلود رایگان پرسشنامه رغبت به ازدواج
توضیحات(Last Updated On: سپتامبر 30, 2023)پرسشنامه رغبت به ازدواجقسمتی از پرسشنامه رغبت به ازدواج: پرسشنامه رغبت به ازدواج دارای ۲۴ سال بوده که شامل ۴ خرده مقیاس ( بازخورد نسبت به ازدواج ، نگرش نسبت به پیامدها ، آمادگی برای ازدواج و موانع ازدواج ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. قسمتی از سوالات: ۱ هر کس به هر حال باید ازدواج کند.
۲ بدون همسر زندگی بی معناست.
۳ ترس از اینکه زندگی موفقی نداشته باشم مرا از ازدواج باز می دارد.
۴ توقعات بیش از حد و تجمل گرایی در جریان ازدواج باعث می شود اصلا به فکر ازدواج نیافتم.
۵ ازدواج با تحصیل در دانشگاه سازگار نیست.
۶ مشکلاتی در ایجاد و تداوم روابط اجتماعی که ممکن است زندگی مشترکم را مختل سازد.
۷ زندگی متاهلانه زیباتر و دوست داشتنی تر است.پرسشنامه رغبت به ازدواج 1۲۰ ازدواج مانع رشد و پیشرفت می شود.
۲۱ ازدواج به حدی تشویش آور و نگران کننده است که ارزش انجام آن را ندارد.
۲۲ اگر فرد ایده ال خود را پیدا کنم ازدواج می کنم.
۲۳ در یکی دو سال اخیر نسبت به ازدواج خود مصمم تر شده ام.
۲۴ مناسب ترین سن ازدواج ………..سالگی است. _____________________________________ پرسشنامه رغبت به ازدواج پژوهش رغبت به ازدواج، با هدف پیش بینی رغبت به ازدواج انجام شده است. این پژوهش بر پایه نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، همچنین با کنترل نقش جنسیت انجام می شود. در این پژوهش تجربه رابطه با جنس مخالف نیز از ارکان اصلی محسوب می شود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. این پژوهش در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ بر روی دانشجویان مجرد دانشگاه پیام نور قم انجام شد. تعداد دانشجویان به ۵۰۰۰ نفر رسید. طبق جدول مورگانی که ارائه شد، تعداد نفراتی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ۳۵۷ نفر بود. اما طی ریزشی که اتفاق افتاد، ۳۶ نفر کم شد و در نهایت تعداد نفرات جامعه آماری برابر با ۳۲۱ نفر شد. ابزار گردآوری در این پژوهش،  پرسش نامه رغبت به ازدواج(حیدری و همکاران، ۱۳۸۳) و پرسش نامه نگرش به روابط قبل از ازدواج (کردلو، ۱۳۸۰) بود. پس از تجزیه و تحلیلی که انجام شد، با استفاده از نرم افزار SPSS-25، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره معلوم شد. نتایج پژوهش رغبت به ازدواج نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش به ارتباط قبل از ازدواج می تواند رغبت به ازدواج را پیش بینی کند. رابطه ای که بین نگرش به ارتباط قبل از ازدواج و رغبت به ازدواج وجود دارد تحت تأثیر جنسیت و تجربه رابطه با جنس مخالف نیز می باشد. پرسش نامه رغبت به ازدواج (حیدری و همکاران، ۱۳۸۳) این پرسشنامه توسط پوراعتماد، حیدری و مظاهری در سال ۱۳۸۳ تدوین شده است. این پرسشنامه میزان تمایل دختران و پسران نسبت به ازدواج را می سنجد. تعداد سوالاتی که در این پرسشنامه است، ۲۴ سوال است.  دارای ۴ خرده مقیاس است که عبارت اند از:
 • آمادگی و تمایل برای ازدواج
 • نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج
 • بازخورد نسبت به ازدواج
 • موانع ازدواج
 • پاسخ به این سوالات به صورت لیکرت پنج درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم صورت می گیرد.  این پرسشنامه همچنین دارای تفسیر، نمره گذاری، روایی و پایایی معتبر است. ۵ نفر از اساتید روانشناسی، روایی این محتوا را بر اساس اجرای آزمایشی و نظر خواهی از پاسخ دهندگان، تایید کرده اند. پرسش نامه نگرش به روابط قبل از ازدواج (کردلو، ۱۳۸۰) این پرسشنامه به روابط قبل از ازدواج اشاره دارد. هدف از تدوین آن، بررسی روابط و تجربه رابطه با جنس مخالف است که تحت تأثیر جنسیت نوشته شده است. خانم ها و پسرانی که در سن ازدواج قرار دارند و توان تصمیم گیری برای زندگی آینده خود را ندارند، می توانند این پرسشنامه را تهیه و با پاسخ به سوالات تکلیف آینده خود را روشن کنند! از آنجایی که امروزه جوانان میل بسیار به ارتباط با جنس مخالف دارند و بسیاری از این ارتباطات به ازدواج ختم می شود، بهتر است قبل از ازدواج، پرسشنامه را پاسخ داده و از وضعیت موجود اطلاعات کامل کسب کنید تا بدون هیچ مشکلی وارد رابطه سالم شوید.

  محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه رغبت شغلی هالند + تحصیلی استرانگ
  2. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
  3. دانلود رایگان پرسشنامه انتظار از ازدواج (۴۰ سوالی)
  4. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج (براتن و روزن + علی صاحبی)
  5. دانلود رایگان پرسشنامه رغبت سنج استرانگ
  6. رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش【۱۴۰۲】
  7. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
  8. دانلود رایگان پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن
  9. دانلود رایگان پرسشنامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر
  10. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن + پایین + رابینز + اسکات + رودر + مایر)
  11. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (پکیج کامل)
  12. دانلود رایگان ۱۲ پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا + معلمان + اسچکتور + اسمیت + دانت + فیلد و روث)
  منبع: 20بگیر
  20بگیر
  5,200 تومان
  دریافت فایل
  دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:51