نمونه سوالات تستی خانواده درمانی گلدنبرگ ۱۴۰۲ خلاصه کتاب pdf

نمونه سوالات تستی خانواده درمانی گلدنبرگ ۱۴۰۲ خلاصه کتاب pdf
نمونه سوالات تستی خانواده درمانی گلدنبرگ ۱۴۰۲ خلاصه کتاب pdf
توضیحات(Last Updated On: سپتامبر 29, 2023)

جدیدترین جزوه و نمونه سوالات خانواده درمانی با جواب

دانلود جدیدترین جزوه و نمونه سوالات خانواده درمانی با جواب از سامانه ۲۰ بگیر

نمونه سوالات تستی خانواده درمانی گلدنبرگ با جواب

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات خانواده درمانی:

به فرایندی که طی آن فرزندان برای کاهش تعارض بین والدین در تعارضات درگیر می شوند چه می گویند؟
الف)تعامل
ب)صف آرایی
ج)مثلث بندی
د)سپر بلا

 

کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)قدرت در خانواده هم به اقتدار و هم به مسئولیت مربوط می شود
ب)مهمترین هدف کلی برای خانواده خلق ساختار سلسله مراتبی کارآمد است
ج)جایگاه یکایک اغضای خانواده با یکدیگر توسط نقشه خانواده نشان داده می شود
د)در چارچوب بندی حقایق یک رویداد تغییر می کند

 

کدامیک از توضیحات زیر بیانگر روش ردیابی است؟
الف)با بیمار مطابقتهایی از نوع شخصی ایجاد می شود
ب)استفاده از کلمات انفعالی برای نشان دادن احساسات خانواده نسبت بهم
ج)مضمون خانواده و حقایقی که مطرح میشود را دنبال می کند
د)در روش یا محتوای ارتباطات اعضای خانواده مانند آنها عمل می شود

 

کدامیک از توضیحات زیر روش انطباق را شرح می دهد؟
الف)با بیمار مطابقتهایی از نوع شخصی ایجاد می شود
ب)استفاده از کلمات انفعالی برای نشان دادن احساسات خانواده نسبت بهم
ج)مضمون خانواده و حقایقی که مطرح میشود را دنبال می کند
د)در روش یا محتوای ارتباطات اعضای خانواده مانند آنها عمل میشود

 

چارچوب بندی مجدد عبارتست از ….
الف)تغییر ادراک از طریق تاکید بر روی یک موقعیت خاص و با توجه به اقتضای زمان خاص آن
ب)تغییر ادراک از طریق توضیح یک موقعیت از یک دیدگاه دیگر
ج)حمایت از یکی از اعضا یا زیرسیستم در برابر سایر اعضای خانواده
د)مواجهه اعضای مرتبط با درمانجو به منظور برقراری تعاملات مستقیم

 

کدام گزینه بیانگر تکنیک نامتوازن سازی است؟
الف)تغییر ادراک از طریق تاکید بر روی یک موقعیت خاص و با توجه به اقتضای زمان خاص آن
ب)تغییر ادراک از طریق توضیح یک موقعیت از یک دیدگاه دیگر
ج)حمایت از یکی از اعضا یا زیرسیستم در برابر سایر اعضای خانواده
د)مواجهه اعضای مرتبط با درمانجو به منظور برقراری تعاملات مستقیم

 

کدام گزینه بیانگر تکنیک نشانه گذاری است؟
الف)تغییر ادراک از طریق تاکید بر روی یک موقعیت خاص و با توجه به اقتضای زمان خاص آن
ب)تغییر ادراک از طریق توضیح یک موقعیت از یک دیدگاه دیگر
ج)حمایت از یکی از اعضا یا زیرسیستم در برابر سایر اعضای خانواده
د)مواجهه اعضای مرتبط با درمانجو به منظور برقراری تعاملات مستقیم

 

کدام گزینه بیانگر تکنیک شدت است؟
الف)با هدف تغییر ساختاری صورت می گیرد
ب)با برجسته سازی رفتارهای مثبت ساختار خانواده را کارآمدتر می کند
ج)استفاده از اقدام تکراری و یا فشار ممتد است
د)استفاده از مولفه های کلامی به شکل کلمات را شامل می شود

 

در کدام گزینه به روش بازسازی اشاره شده است؟
الف)با هدف تغییر ساختاری صورت می گیرد
ب)با برجسته سازی رفتارهای مثبت ، ساختار خانواده را کارآمدتر می کند
ج)استفاده از اقدام تکراری و یا فشار ممتد است
د)استفاده از مولفه های کلامی به شکل کلمات را شامل می شود

 

کدام گزینه روش افزودن ساختهای شناختی نشان می دهد؟
الف)با هدف تغییر ساختاری صورت می گیرد
ب)با برجسته سازی رفتارهای مثبت ، ساختار خانواده را کارآمدتر می کند
ج)استفاده از اقدام تکراری و یا فشار ممتد است
د)استفاده از مولفه های کلامی به شکل کلمات را شامل می شود

 

کلیدی ترین نظریه پرداز رویکرد درمانی استراتژیک چه کسی بود؟
الف)اریکسون
ب)جی هی لی
ج)جیمز کین
د)ریچارد فیش

 

کدام تاکتیک در خانواده درمانی استراتژیک مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
الف) الحاق
ب)کار شاق ، وانمود کردن
ج)موضع گیری
د) تناقض

 

تکنیک کار شاق در خانواده درمانی راهبردی در کدام گزینه نشان داده شده است؟
الف)برای رهاسازی رفتار بد استفاده می شود
ب)رها کردن علائمی است که نگهداشتن آنها بیشتر از آنکه ارزشمند باشد مشکل ساز است
ج)پذیرفتن و اغراق کردن درمورد آنچه خانواده می گویند
د)اعضای خانواده نشان می دهند که درگیر یک رفتار مشکل ساز مانند نزاع هستند

 

روش تناقض در خانواده درمانی راهبردی چه کاربردی دارد؟
الف)برای رهاسازی رفتار بد استفاده می شود
ب)رها کردن علائمی است که نگهداشتن آنها بیشتر از آنکه ارزشمند باشد مشکل ساز است
ج)پذیرفتن و اغراق کردن درمورد آنچه خانواده می گویند
د)اعضای خانواده نشان می دهند که درگیر یک رفتار مشکل ساز مانند نزاع هستند

قسمتی از جزوه خانواده درمانی:

دیدگاه روانپویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است تعامل نیروهای متضاد درون انسان را مبنای انگیزه ها،تعارضات وسرچشمه ناراحتی و اضطراب آدمی می داند. رویکردهای مختلف روانپویشی در پی مداخله در دو سطح از پدیده های روانی شامل : اولی :انگیزه ها،تخیلات،تعارضات ناهوشیار و دومی: دنیای پیچیده تعاملات خانوادگی را در بر می گیرد .

 

آکرمن معرف نخستین کوششها برای یکپارچه سازی موضوع روانکاوی با رویکرد نو ظهور سیستم ها بود بهد نظر آکرمن اهداف درمانگر عبارت اند از بازآموزی –سازماندهی مجدد-وحل وبر طرف سازی تعارض آسیب زا برای ایجاد تغییر ورشد خانواده . آکرمن بدکاری خانواده را ناشی از نارسایی در مکمل بودن نقش ها میان اعضای خانواده و تعارضات ناگشوده دائمی وهم چنین بلاگردانی پیش داورانه می دانست .


نظریه رواابط فردی برخواسته ازبررسیهای مربوط به ارتباط اولیه مادر-فرزند است وبه تاثیر دیرپای این تجارب بر کارکرد بعدی کودک در بزرگسالی توجه خاصی مبذول می کند،یکی دیگر از خانواده درمانگرانی که گرایش آغازین او مثل آکرمن روانکاوی بود جیمز فریمو ۱۹۸۱ است فریمو معتقد است که هردو عامل درون روانی
وتعاملی از لحاظ درک جنبه های پویایی زندگی خانوادگی ضروری به شمار می آیند ,فریمو اعتقاد داشت که تعارضهای درون روانی ناگشوده ای که از خانواده مبدا نشات می گیرند به شکل فرافکنی هایی که بر روی افراد صمیمی کنونی مثل همسران ویا فرزندان می شوند به حیات خود ادامه می دهند ،علاقه او به حل وفصل و نهایتا رفع همین درون فکنده هاست .


اسکینر عقیده دارد که مشکلات ارتباطی زوجین با کمبود های دوران کودکی ارتباط دارد که هریک از زوجین این کمبود ها را فرا فکنی می کند،زوجین سعی می کنند موقعییتی را در رابطه زناشویی خود ایجاد کنند که طرف مقابلش کمبود دوران کودکی او را جبران کند.زوجینی که در اثر این ارتباط با همسر خود نا کام می مانند ممن
است که فرافکنی مورد نظر را به سوی فرزند منتقل کند از اقدا مات درمانی اسکینر به وجود آوردن تفکیک میان زوجین است .


شارف وشارف در درمان خانوادگی خود مطالب ناهوشیار را فرا می خواندند –تفسیر می کردند –بینش ایجاد می کردند –از انتقال وانتقال متقابل استفاده می کردند .
ایوان بوزور منی- نگی به موضوعاتی چون اخلاق در خانواده – حقوق خانوادگی –تعهدات اعضا از یکدیگر- اعتماد بین فردی – وفاداری اعضا به یکدیگر مورد توجه قرار می گیرد. بوزورمنی نگی معتقد است که خانواده دارای وفاداریها و تعهدات وحقوقی است که ریشه در نسل های گذشته دارد .

او معتقد است که در درمان باید رفتار مسولیت پذیر و قابل اعتماد به وجود بیاید اشترن بر این موضوع تاکید می کند که خانواده های اسکیزوفرنی و خانواده های دارای کودکان بی اشتها چگونه بیمار آشکار را مامور حل و فصل مشکلات خانواده می دانند.

محصولات مرتبط :

 1. نمونه سوالات استخدامی دارویار با جواب ۱۴۰۲ + جزوه
 2. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
 3. نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده فنی حرفه ای ۱۴۰۲
 4. رایگان سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی ۱۴۰۲ علی اکبر سیف pdf
 5. رایگان سوالات استخدامی احکام شرعی [گزینش ۱۴۰۲] با جواب pdf
 6. نمونه سوالات دانش خانواده و جمعیت ۱۴۰۲ علمی کاربردی + جزوه ویراست سوم
 7. نمونه سوالات مانتو دوزی ۱۴۰۲【اصل سوالات آزمون】
 8. ۷+۳ قالب پاورپوینت خانواده [دانلود رایگان]+[آپدیت ۱۴۰۲]
 9. ۹۵۰+ نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان آزمون استخدامی و جزوه (آپدیت ۱۴۰۲)
 10. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوشبری ۱۴۰۲ کتاب آزمون
 11. سوالات استخدامی پول و ارز و بانکداری pdf (1402) + جزوه آزمون
 12. جزوه، سوالات مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان ۱۴۰۲ pdf (قابل سرچ)
منبع: 20بگیر
20بگیر
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:50