دانلود رایگان ۲ پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی و سازمانی (رابینز + پوتنام و ویلسون)

دانلود رایگان ۲ پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی و سازمانی (رابینز + پوتنام و ویلسون)
دانلود رایگان ۲ پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی و سازمانی (رابینز + پوتنام و ویلسون)
توضیحاتپرسشنامه مدیریت تعارض شغلی رابینزقسمتی از پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی (رابینز) : پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض شغلی دارای ۳۱ سوال بوده که توسط رابینز و همکارانش طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ مولفه ای ( راهبرد کنترل ، عدم مقابله و راه حل گرایی ) می باشد. در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد. قسمتی از سوالات:پرسشنامه مدیریت تعارض۱ من نظر خودم را که مخالف با نظر رئیسم است ابراز می نمایم.۲ زمانی که می خواهم رئیسم را وادار کنم که موضع من را بپذیرد، صدایم را بلند می کنم.۳ من نظر خود را با شفافیت هر چه بیشتر ابراز می کنم.۴ من روی دیدگاه خود محکم می ایستم تا سرپرست من موضع را درک کند.۵ روی موضع خودم اصرار می کنم و در آن باره بحث می کنم.۶ هرگاه با رئیسم اختلاف پیدا می کنم اصرار زیادی می کنم تا موضع مرا بپذیرد.۷ هرگاه با سرپرستم اختلاف پیدا می کنم روی موضع خود محکم می ایستم و دیدگاه های خود را ابراز می نمایم.۸ من برای پیدا کردن یک راه حل )با توجه به اختلافی که با رئیسم دارم( به صورتی۹ عمیق فکر می کنم.۱۰ من راه حل هایی را پیشنهاد می کنم که شامل هر دو دیدگاه باشد.پرسشنامه مدیریت تضاد رابینزپرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض شغلی (رابینز) 1۲۵ هرگاه رئیس من در مورد مساله مورد اختلاف با من برخورد کند خود را کنار می کشم۲۶ هرگاه موارد اختلاف برانگیز پیش می آید من جاخالی می دهم.۲۷ سعی می کنم با بی اهمیت جلوه دادن موارد مورد اختلاف، آرامش را به وجود آورم.۲۸ می کوشم تا موارد مورد اختلاف را کم اهمیت جلوه دهم.۲۹ هرگاه با رئیس خود بحث و مشاجره پیدا می کنم، جلوی زبان خود را می گیرم.۳۰ با ادعای اینکه موارد مورد اختلاف، بسیار جزئی است، تعارض و اختلاف را کاهش می دهم.👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی رابینز) اینجا کلیک کنید👉_________________________________

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون

قسمتی از پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون:

 

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی دارای ۳۰ سوال بوده که توسط پوتنام و ویلسون در سال ۱۹۸۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی سبک مدیریت تضاد افزاد می باشد و میزان استفاده از سه راهبرد ( راهبرد عدم مقابله ، راه حل گرایی و کنترل در مدیریت تعارض ) را می سنجد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من نظرات خود را با ایده هی سرپرستانم می آمیزم تا توافق ایجاد نمایم
۲ من از بحث راجع به موضوعاتی که منجر به نزاع با سرپرستانم می شود، خودداری می کنم
۳ من در مخالفت با سرپرست خود ابراز نظر می کنم
۴ راه حلی را پیشنهاد می کنم که دیدگاه های طرفین در ان گنجانده شده است
۵ من می کوشم تا وضعیت عدم توافق را روشن کنم

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون 30 سوالی۲۵ هنگامی که با سرپرست خود به توافق نمی رسم، برای هموار نمودن توافق، آن را بی اهمیت و جزئی جلوه می دهم
۲۶ در هنگام عدم توافق آنقدر در موضع خود پافشاری می کنم تا سرپرستم آنرا بپذیرد
۲۷ من سعی می کنم اختلافات را زیاد جدی نگیرم
۲۸ هنگامی که با سرپرست خود دچار اختلاف می شوم، می کوشم زبان خود را نگه دارم تا اینکه برای نظرم دلیل بیاورم
۲۹ من تضاد را با طرح این ادعا که اختلافات جزئی و یا ناچیز هستند آرام می کنم
۳۰ در هنگام اختلاف نظر با سرپرست خود، در بیان و دفاع از دیدگاههای خود به طور سفت ئر مقابل سرپرستم می ایستم

 👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون) اینجا کلیک کنید👉 ___________________________ 

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی رابینز
  2. دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون
  3. دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)
  4. دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز
  5. دانلود رایگان ۶ پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون+رابینز+هافستد+کامرون و کوئین)
  6. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش + رابینز
منبع: 20بگیر
20بگیر
رایگان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:55