ارتباط غیر کلامی چیست؟

حالت چهره، ارتباط چشمی، حرکات دست و پا، نوع نشستن، لحن و تن صدای بیان کلمات از جمله ابزار غیرکلامی بسیار قدرتمند در برقراری ارتباط موثر هستند.
ارتباط غیر کلامی چیست؟
 • مقدمه‌ای بر ارتباط غیرکلامی 
 • روش‌های تقویت ارتباط غیر کلامی - بخش یکم 
 • روش‌های تقویت ارتباط غیرکلامی - بخش دوم 
 • انواع ارتباط غیرکلامی - بخش یکم 
 • انواع ارتباط غیرکلامی - بخش دوم 
 • مثال‌هایی درباره ارتباط غیرکلامی 
 • ارتباط غیرکلامی در فروش و مذاکره - بخش یکم 
 • ارتباط غیرکلامی در فروش و مذاکره - بخش دوم 
 • ارتباط غیرکلامی در فروش و مذاکره - بخش سوم 
 • ارتباط غیرکلامی در کلاس درس 
 • درک ارتباط غیرکلامی دیگران 
 • ارتباط غیرکلامی تقلبی 
 • اهمیت و مزایای ارتباط غیرکلامی 
 • اشتباهات متداول در ارتباط غیرکلامی 
 • تفاوت زبان بدن و ارتباط غیرکلامی 
 • سوالات متداول درباره ارتباط غیرکلامی
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 18:02