مهارت های نرم چیست؟

مهارت‌های نرم به معنای ویژگی‌های شخصی و مهارت‌های میان فردی است که بر چگونگی کار کردن شخص و تعامل او با دیگران تاثیر می‌گذارد.
مهارت های نرم چیست؟
  • چکیده 
  • درس یکم : مقدمه‌ای بر اهمیت مهارت‌های نرم 
  • درس دوم : چه کسانی از مهارت‌های نرم استفاده می‌کنند؟ 
  • درس سوم: مهارت‌های نرم چه کمکی به کسب و کارها می‌کنند؟
  •  درس چهارم : آیا نیاز به بهبود مهارت‌های نرم خود دارید؟ 
  • درس پنجم : آیا شرکت شما از مهارت‌های نرم استفاده می‌کند؟ 
  • درس ششم: جمع‌بندی 
  • درس هفتم : معرفی آموزش‌های مرتبط و ادامه مسیر یادگیری 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 18:05