اصول متقاعدسازی مشتری

متقاعدسازی مشتری یعنی محصول یا خدمات خود را طوری عرضه کنید که مشتری برای خرید آن ترغیب شود.
اصول متقاعدسازی مشتری
  • چکیده 
  • درس یکم: مهارت متقاعدسازی مشتری چیست؟
  • درس دوم: اصول کاربردی متقاعدسازی مشتری - بخش یکم 
  • درس سوم : اصول کاربردی متقاعدسازی مشتری - بخش دوم 
  • درس چهارم : اصول کاربردی متقاعدسازی مشتری - بخش سوم 
  • درس پنجم : روش متقاعدسازی مشتری ناراضی 
  • درس ششم : متقاعدسازی مشتری املاک 
  • درس هفتم : جمع‌بندی 
  • درس هشتم : ادامه مسیر یادگیری و معرفی آموزش‌های مرتبط 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 13:18