تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟

فرایند تصمیم گیری به مراحلی گفته می شود که برای انتخاب راه حل نهایی طی می کنید.
تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟
  • چکیده
  • درس یکم : مقدمه‌ای بر مهارت تصمیم‌گیری
  • درس دوم : مراحل تصمیم‌گیری
  • درس سوم : روش‌های تقویت مهارت تصمیم‌گیری
  • درس چهارم : جمع‌بندی
  • درس پنجم : معرفی آموزش‌های مرتبط به مهارت تصمیم‌گیری
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:31