کلیدواژه اجرا برق

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون مهرماه 1402 ☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ شامل واژگان فهرست بهای برق ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع ☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده ☑ همراه با کلیدواژه راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ☑ تعداد دقیق واژه: 15977 | تعداد صفحه: 137 (69 برگ) مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه اجرا برق PDF  توجه مهم: شرط شرکت در آزمون صلاحیت اجرا برق، داشتن حداقل پایه ۲ نظارت می‌باشد.
کلیدواژه اجرا برق

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون مهرماه 1402

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع

☑ شامل واژگان فهرست بهای برق

☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت

☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع

☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده

☑ همراه با کلیدواژه راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

☑ تعداد دقیق واژه: 15977 | تعداد صفحه: 137 (69 برگ)

مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه اجرا برق PDF 

توجه مهم: شرط شرکت در آزمون صلاحیت اجرا برق، داشتن حداقل پایه ۲ نظارت می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
100,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:53