مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی

دانلود کنید

فایل PDF

مجموعه موضوعی پیام آرای وحدت رویه و ابطالی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی

از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۷

این مجموعه از سوی مرکز دیوان عدالت اداری قوه قضاییه تهیه شده است

نمونه محتوای فایل:

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:59