کلیدواژه نشریه ۱۱۹-۹ (۱۴۰۰) دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد

محصول حاضر فایل دانلودی PDF کلیدواژه تکی نشریه 119-9 “دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد” بوده که جزء منابع آزمون نظام مهندسی ساختمان، رشته نقشه‌برداری می‌باشد. نشریات ۱۱۹ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی برای رشته نقشه برداری تنها منابع رسمی و تخصصی اعلام شده می‌باشد. توجه: مجموعه واژه‌های این کلیدواژه تکی بصورت کامل داخل مجموعه لغات “کلیدواژه نقشه برداری” نیز موجود هست. همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه نشریه ۱۱۹-۹ (۱۴۰۰) دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد

محصول حاضر فایل دانلودی PDF کلیدواژه تکی نشریه 119-9 “دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد” بوده که جزء منابع آزمون نظام مهندسی ساختمان، رشته نقشه‌برداری می‌باشد.

نشریات ۱۱۹ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی برای رشته نقشه برداری تنها منابع رسمی و تخصصی اعلام شده می‌باشد.

توجه: مجموعه واژه‌های این کلیدواژه تکی بصورت کامل داخل مجموعه لغات “کلیدواژه نقشه برداری” نیز موجود هست.

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
30,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:38