نمونه سوالات استخدامی مهندسی شیمی پالایش نفت بندرعباس

مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت بندرعباس مهندسی شیمی با پاسخنامه(انتقال حرارت-ترمودینامیک-انتقال جرم وعملیات واحد–مکانیک سیالات
نمونه سوالات استخدامی مهندسی شیمی پالایش نفت بندرعباس

ﻣﻮاد آزﻣﻮن عمومی ﺷﺎﻣﻞ: زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت فارسی، ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی ، مبانی کامپیوتر  و زبان انگلیسی

ﻣﻮاد آزﻣﻮن تخصصی ﺷﺎﻣﻞ:انتقال حرارت ، ترمودینامیک ،انتقال جرم و عملیات واحد ،مکانیک سیالات و طراحی راکتور

 

پکیج کامل نمونه سوالات تخصصی نفت بندرعباس شامل:

-نمونه سوالات کامل  انتقال حرارت همراه با پاسخنامه

-مجموعه نمونه سوالات ترمودینامیک همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات انتقال جرم و عملیات واحد همراه با پاسخنامه

-پکیج نمونه سوالات مکانیک سیالات همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات استخدامی طراحی راکتور همراه با پاسخنامه

 

پکیج کامل نمونه سوالات عمومی  نفت بندرعباس شامل:

-نمونه سوالات کامل زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل مبانی کامپیوتر همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت پالایش نفت بندرعباس دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 17:34