دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک صادرات (بسته ویژه)

مجموعه اصل سوالات استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخ تشریحی و تستی شامل موارد زیر می باشد:– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:دروس تخصصی: دروس تخصصی رشته های حسابداری و حقوقدروس عمومی: فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) - ریاضی و آمار مقدماتی - زبان و ادبیات فارسی - معارف اسلامی - زبان انگلیسی عمومی - اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی - هوش و توانمندی های عمومیشامل سوالات عمومی تفکیک شده با مقطع تحصیلی (دیپلم، کاردانی، کارشناسی) و همچنین سوالات تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات سال 87

مجموعه اصل سوالات استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخ تشریحی و تستی شامل موارد زیر می باشد:
– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
دروس تخصصی: دروس تخصصی رشته های حسابداری و حقوق
دروس عمومی: فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) - ریاضی و آمار مقدماتی - زبان و ادبیات فارسی - معارف اسلامی - زبان انگلیسی عمومی - اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی - هوش و توانمندی های عمومی
شامل سوالات عمومی تفکیک شده با مقطع تحصیلی (دیپلم، کاردانی، کارشناسی) و همچنین سوالات تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات سال 87


آزمون های موجود در داخل این بسته
1- آزمون استخدام بانک صادرات سال 94 (با پاسخ تشریحی)
2- آزمون استخدام بانک صادرات سال 87  (با پاسخنامه تستی)
تعداد سوالات در داخل این بسته
55 سوال مربوط به سوالات عمومی استخدام بانک صادرات (سال 94) (با پاسخ تشریحی)

19 سوال ریاضی، هوش و استعداد (با پاسخ تشریحی)
20 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخ تشریحی)
16 سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخ تشریحی)
100 سوال مربوط به سوالات عمومی مقطع دیپلم استخدام بانک صادرات (سال 87) (با پاسخ تشریحی و تستی)
20 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
20 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخ تشریحی)
20 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
20 سوال زبان انگلیسی (با پاسخ تشریحی)
20 سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخ تشریحی)
80 سوال مربوط به سوالات عمومی مقطع کاردانی استخدام بانک صادرات (سال 87) (با پاسخنامه تستی)
20 سوال ریاضی و هوش (با پاسخنامه تستی)
20 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه تستی)
20 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
20 سوال زبان انگلیسی (با پاسخنامه تستی)
80 سوال مربوط به سوالات عمومی مقطع کارشناسی استخدام بانک صادرات (سال 87) (با پاسخنامه تستی)
20 سوال ریاضی و هوش (با پاسخنامه تستی)
20 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه تستی)
20 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
20 سوال زبان انگلیسی (با پاسخنامه تستی)
40 سوال مربوط به سوالات تخصصی رشته حسابداری و حقوق استخدام بانک صادرات (سال 87) (با پاسخنامه تستی)
20 سوال رشته حسابداری (با پاسخنامه تستی)
20 سوال رشته حقوق (با پاسخنامه تستی)
1050 سوال مربوط به نمونه سوالات “طبقه بندی شده” دروس عمومی آزمون های استخدامی چند سال اخیر + با پاسخ تشریحی و تستی
350 سوال عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخ تشریحی:

50 سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخ تشریحی)
50 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
50 سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
50 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
50 سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخ تشریحی)
50 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
50 سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
700 سوال خودآزمای ازمون های استخدامی به همراه پاسخنامه تستی:
100 سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخنامه تستی)
100 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تستی)
100 سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخنامه تستی)
100 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
100 سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخنامه تستی)
100 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخنامه تستی)
100 سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخنامه تستی)


دانلود رایگان بخشی از سوالات (Demo)

دانلود اصل سوالات استخدامی بانک صادرات

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
شنبه 23 تیر 1403، ساعت 00:44