نمونه سوالات استخدامی برق ذوب آهن پاسارگاد

مجموعه نمونه سوالات استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد رشته های کاردانی و کارشناسی برق همراه با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی برق ذوب آهن پاسارگاد

 

مواد آزمون با توجه بر اعلام نمودن ذوب آهن پاسارگاد  شامل:

ﻣﻮاد آزﻣﻮن عمومی : ریاضی – زیان انگلیسی – هوش و استعداد

ﻣﻮاد آزﻣﻮن تخصصی: مدارهای الکتریکی- الکترونیک-ماشین های الکتریکی-کنترل خطی-دیجیتال

 

 

پکیج کامل نمونه سوالات عمومی شامل:

-مجموعه نمونه سوالات کامل ریاضی  همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل هوش و استعداد همراه با پاسخنامه

 

پکیج کامل نمونه سوالات تخصصی شامل:

-نمونه سوالات کامل مدارهای الکتریکی  + پاسخنامه

-مجموعه نمونه سوالات کامل الکترونیک + پاسخنامه

-بسته نمونه سوالات کامل ماشین های الکتریکی + پاسخنامه

-پکیج نمونه سوالات کامل کنترل خطی + پاسخنامه

-بسته نمونه سوالات کامل دیجیتال + پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
19,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 07:00