دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان اورژانس کشور

مجموعه سوالات عمومی سازمان اورژانس کشور همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی، هوش و استعداد، زبان انگلیسی

مجموعه سوالات عمومی سازمان اورژانس کشور همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:
– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی، هوش و استعداد، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته:
قسمت اول سوالات شامل 1150 سوال به همراه پاسخ تشریحی
150 نمونه سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخ تشریحی)
250 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
قسمت دوم سوالات خودآزما شامل 1300 سوال به همراه پاسخنامه تستی:
200 نمونه سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخنامه تستی)
100 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخنامه تستی)


دانلود نمونه سوالات استخدام سازمان اورژانس کشور 

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:16