نمونه سوالات استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان کارشناس امور مالی

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان رشته های حسابداری شغل کارشناس امور مالی
نمونه سوالات استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان کارشناس امور مالی

 

مواد آزمون تخصصی طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی مطابق زیر می باشد:

مجموعه دروس تخصصی (حسابداری مالی ـ حسابداری بهای تمام شده ـ اقتصاد خرد و کلان ـ حسابداری دولتی و بودجه ـ حسابداری مالیاتی)

مجموعه دروس عمومی(زبان و ادبیات فارسی-معارف اسلامی-زبان انگلیسی عمومی-ریاضی و آمار مقدماتی-اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی-هوش و توانمدی های عمومی-فناوری اطلاعات(مهارت های word، p.p، excel،net)-شناخت تامین اجتماعی)

 

رشته های مورد پذیرش:

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های حسابداری-حسابرسی-مدیریت مالی-حسابداری دولتی-حسابداری امورمالی-حسابداری مالی-حسابداری مالیاتی – کارشناسی حرفه ای حسابداری- ریاضی گرایش ریاضیات مالی- ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی-کارشناس حرفه* ای حسابداری سلامت
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های حسابداری-حسابرسی-مدیریت مالی-مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – مدیریت صنعتی گرایش مالی- حسابداری مدیریت- مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی-مدیریت MBA گرایش مدیریت مالی- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی- مدیریت کسب و کارMBA) گرایش مالی – مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی- مالی کلیه گرایش ها – حسابداری بخش عمومی – مدیریت کسب و کار گرایش مالی – مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی(مالی)

مجموعه نمونه سوالات عمومی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

۶-نمونه سوالات کامل هوش و توانمدی های عمومی همراه با پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات(مهارت های word، p.p، excel،net) همراه با پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات تخصصی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل حسابداری بهای تمام شده همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

۶-نمونه سوالات کامل حسابداری مالیاتی همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی در  مدیریت درمان تامین اجتماعی دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
39,000 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:51