نمونه سوالات استخدامی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو

نمونه سوالات اختصلصی و عمومی آزمون استخدامی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو (OICO) رشته برق همراه با جواب
نمونه سوالات استخدامی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو

مواد آزمون تخصصی طبق اعلام شرکت صنایع نفت oico مطابق زیر می باشد:

مجموعه دروس تخصصی (ماشین های الکتریکی،سیستمهای کنترل خطی،بررسی سیستم های قدرت، مدارهای الکتریکی،الکترومغناطیس )

مجموعه دروس عمومی( زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی عمومی ،مهارتهای هفتگانه فناوری اطالعات(ICDL) ، هوش وتوانمندیهای ذهنی)

مجموعه نمونه سوالات عمومی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل زبان مهارتهای هفتگانه فناوری اطالعات(ICDL) همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل هوش وتوانمندیهای ذهنی همراه با پاسخنامه

 

مجموعه نمونه سوالات تخصصی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل ماشین های الکتریکی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل سیستمهای کنترل خطی همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل بررسی سیستم های قدرت همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل مدارهای الکتریکی همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل الکترومغناطیس همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
29,000 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:42