نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی خلیج فارس مشاغل مالی و حسابداری

مجموعه نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی خلیج فارس مشاغل مالی و حسابداری همراه پاسخنامه شامل رشته: حسابداری،حسابرسی،مدیریت مالی و مهندسی مالی
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی خلیج فارس مشاغل مالی و حسابداری

مفاد آزمون کتبی طبق اعلام صنایع حسابداری پتروشیمی خلیج فارس مطابق زیر می باشد:

تخصصی :۱-حسابداری مالیاتی ۲-حسابداری صنعتی ۳-اصول تنظیم و کنترل بودجه ۴-ریاضی و آمار ۵-حسابرسی ۶-مدیریت مالی

عمومی:۱-زبان و ادبیات فارسی ۲-اطلاعات عمومی رایانه ۳-زبان انگلیسی عمومی ۴-هوش و توانمندی های ذهنی

 

مجموعه نمونه سوالات عمومی شامل:

۱-نمونه سوالات کامل زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی رایانه همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل هوش و توانمندی های ذهنی همراه با پاسخنامه

 

مجموعه نمونه سوالات تخصصی شامل:

۱-نمونه سوالات کامل حسابداری مالیاتی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل حسابداری صنعتی همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل اصول تنظیم و کنترل بودجه عمومی همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل حسابرسی همراه با پاسخنامه

۶-نمونه سوالات کامل مدیریت مالی همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی صنایع حسابداری پتروشیمی خلیج فارس دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
35,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 15:27