آموزش گام های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق (وبینار ضبط شده) – رایگان

هر معامله‌گری برای رسیدن به موفقیت نیاز به یک‌سری اطلاعات و حتی پیمودن یک مجموعه از مسیرها در راه تریدر شدن و موفقیت دارد و دانستن این مسیر و فازهای آن از این جهت ضرورت دارد که به فرد کمک می‌کند تا بتواند این مسیر را با سادگی و سرعت بیشتر تا رسیدن به موفقیت طی کند.
آموزش گام های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق (وبینار ضبط شده) – رایگان
  • درس یکم: مقدمه
  • درس دوم: تریدر و معامله‌گر کیست؟ 
  • درس سوم: شناخت نوع صحیح معامله 
  • درس چهارم: فازهای رسیدن به تریدر حرفه‌ای - بخش یکم 
  • درس پنجم: فازهای رسیدن به تریدر حرفه‌ای - بخش دوم 
  • درس ششم: فازهای رسیدن به تریدر حرفه‌ای - بخش سوم 
  • درس هفتم: پرسش و پاسخ 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:16