معرفی و مقایسه زبان های برنامه نویسی (وبینار ضبط شده) – رایگان

در این وبینار تلاش می‌شود به شناختی صحیح از اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی معروف برسیم و بتوانیم به صورت تحلیلی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم و در نهایت زبان‌های مناسب برای موفقیت در آینده شغلی خود را انتخاب نماییم. در این وبینار می‌آموزیم که زبان برنامه‌نویسی چه چیزی است، سپس به شاخص‌هایی که یک زبان را باید بر اساس آن‌ها شناخت و تحلیل کرد می‌پردازیم و تک‌تک زبان‌ها را بررسی و زبان‌ها را بر اساس شاخص‌های گفته شده مقایسه می‌کنیم و در نهایت برای سلایق و آینده‌های شغلی مختلف پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.
معرفی و مقایسه زبان های برنامه نویسی (وبینار ضبط شده) – رایگان
  • درس یکم: زبان برنامه‌نویسی
  • درس دوم: شاخص‌های مقایسه – بخش یکم
  • درس سوم: شاخص‌های مقایسه – بخش دوم
  • درس چهارم: معرفی زبان‌ها – بخش یکم
  • درس پنجم: معرفی زبان‌ها – بخش دوم
  • درس ششم: معرفی زبان‌ها – بخش سوم
  • درس هفتم: معرفی زبان‌ها – بخش چهارم
  • درس هشتم: مقایسه زبان‌ها
  • درس نهم: پیشنهاد نهایی
  • درس دهم: پرسش و پاسخ
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:03