منابع و نمونه سوالات حقوقی

منابع و نمونه سوالات حقوقی

توضیحات

منابع و نمونه سوالات حقوقی

حقوق ثبت : 250 تست به همراه نکات کلیدی و مهم

حقوق تجارت : 250 تست به همراه جزوه نکات مهم تجارت

حقوق مدنی : 250 تست و 100 نکته طلایی

حقوق جزای عمومی : 120 تست

حقوق جزای اختصاصی : 120 تست مهم

قانون و نکات مهم امور حسبی

جزوه نکات مهم امور حسبی

منبع: استخدامی
استخدامی
40,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:42