برندسازی و بررسی عوامل موفقیت در آن (وبینار ضبط شده)

در این وبینار به مراحل خلق یک برند می‌پردازیم و توضیح خواهیم داد چگونه و چطور برای برند خود ارزش کسب کنیم و آن ارزش را در طول زمان توسعه داده و از آن محافظت کنیم.
برندسازی و بررسی عوامل موفقیت در آن (وبینار ضبط شده)
  • درس یکم: از شناسایی مشتریان تا خلق یک هویت جذاب برای برند
  • درس دوم: از نیازسنجی صحیح تا توسعه پایدار و مستمر محصول و خدمات 
  • درس سوم: چگونگی اثربخشی و تاثیرگذاری ارتباطات برند 
  • درس چهارم: شخصیت‌سازی بر اساس آرکتایپ‌های 12گانه پیرسون - بخش یکم 
  • درس پنجم: شخصیت‌سازی بر اساس آرکتایپ‌های 12گانه پیرسون - بخش دوم 
  • درس ششم: شخصیت‌سازی بر اساس آرکتایپ‌های 12گانه پیرسون - بخش سوم 
  • درس هفتم: شخصیت‌سازی بر اساس آرکتایپ‌های 12گانه پیرسون - بخش چهارم 
  • درس هشتم: پرسش و پاسخ
منبع: فرادرس
فرادرس
30,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:43