آموزش مدیریت فروش

مدیریت فروش (sales management) فرآیند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل تیم فروش است. نقش اساسی مدیریت فروش، راهبری برنامه‌ی فروشی است که کمک مؤثری به اهداف سازمان کند. مدیریت فروش می‌بایست در مسائل مختلفی تصمیم‌گیری نماید، مثلا بهترین ساختار سازمانی فروش کدام است، تعداد فروشنده‌هایی که باید به کار گرفته شوند، بهترین شیوه‌ی انتخاب و آموزش آن‌ها، چه نوع پاداش و مشوقی برای انگیزه دادن به آنها باید استفاده شود، عملیات فروش چگونه باید برای بیشترین ارتباط با مشتریان شکل بگیرد، مدل ارزیابی عملکرد تیم فروش کدام باید باشد و .... این دوره به مدیران فروش جوان یا افرادی که قصد ادامه کار بعنوان مدیر فروش را دارند، کمک خواهد کرد که درک بهتری از فضای کار و مسائل یک مدیر فروش داشته باشند، با مسائل و چالش‌های مدیریت نیروی فروش و مدل‌های مختلف تیم‌سازی و راهبری تیم‌های فروش آشنا گردند. همچنین به صاحبین کسب و کار کمک کرده که نتایج فروش را بهتر درک کنند، عملکرد آینده را دقیق تر پیش بینی نمایند و به عملیات فروش و تحلیل فروش تسلط بیشتری پیدا کنند تا در نهایت بتوانند کسب و کار موفق تری داشته باشند.

معرفی اجمالی دوره

مدیریت فروش (sales management) فرآیند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل تیم فروش است. نقش اساسی مدیریت فروش، راهبری برنامه‌ی فروشی است که کمک مؤثری به اهداف سازمان کند. مدیریت فروش می‌بایست در مسائل مختلفی تصمیم‌گیری نماید، مثلا بهترین ساختار سازمانی فروش کدام است، تعداد فروشنده‌هایی که باید به کار گرفته شوند، بهترین شیوه‌ی انتخاب و آموزش آن‌ها، چه نوع پاداش و مشوقی برای انگیزه دادن به آنها باید استفاده شود، عملیات فروش چگونه باید برای بیشترین ارتباط با مشتریان شکل بگیرد، مدل ارزیابی عملکرد تیم فروش کدام باید باشد و .... این دوره به مدیران فروش جوان یا افرادی که قصد ادامه کار بعنوان مدیر فروش را دارند، کمک خواهد کرد که درک بهتری از فضای کار و مسائل یک مدیر فروش داشته باشند، با مسائل و چالش‌های مدیریت نیروی فروش و مدل‌های مختلف تیم‌سازی و راهبری تیم‌های فروش آشنا گردند. همچنین به صاحبین کسب و کار کمک کرده که نتایج فروش را بهتر درک کنند، عملکرد آینده را دقیق تر پیش بینی نمایند و به عملیات فروش و تحلیل فروش تسلط بیشتری پیدا کنند تا در نهایت بتوانند کسب و کار موفق تری داشته باشند.

ویژگی‌های دوره

آنلاین، پروژه محور،آزمون، تمرین و محیط تعاملی

فصول دوره

فصل اول - مدیریت فروش در طی زمان
فصل دوم - توصیف کارکرد فروش
فصل سوم - نقش استراتژیک واحد فروش
فصل چهارم - ساختار سازمانی فروش
فصل پنجم - به‌کار‌گیری تیم فروش
فصل ششم - سرپرست فروش
فصل هفتم - استخدام
فصل هشتم - فرهنگ
فصل نهم - آموزش
فصل دهم - مدیریت انگیزه و سیستم پاداش فروش
فصل یازدهم - مدیریت عملکرد
پروژه نهایی;

معرفی مدرس

محمدجواد شکری
محمد‌جواد شکری، دانش‌آموخته MBA دانشگاه صنعتی شریف و مدیر بیزینس شرکت کاله هستند. ایشان دارای سابقه 11 ساله در مدیریت بیزینس، فروش و بازاریابی در صنایع غذایی هستند.

پیش‌نیازها

پیش‌نیاز خاصی ندارد.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 70.0 نمره

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
424,150 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:36