آموزش نرم‌افزار رویت (Revit) با رویکرد BIM

هدف از یادگیری دوره آموزش رویت (Revit) چیست؟ یکی از ویژگی‌ها و انتظارات از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی بیم بررسی تداخلات یا کلش دیتیکشن بوده که در سه نوع Hard Clash، Soft Clash و Workflow Clash در پروژه‌ها بررسی خواهد شد. باتوجه‌به نمودار هزینه اعمال تغییرات، نسبت به فازهای سپری شده یا زمان پروژه، شاهد این موضوع هستیم که با سپری شدن زمان و فاز‌های امکان‌سنجی و طراحی، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، هزینه اعمال تغییرات با شتاب مثبت تغییر کرده و هزینه دوباره‌کاری‌ها به‌مراتب افزایش چشمگیری دارد. باتوجه ‌به این امر که لازمه شروع تعدادی از فعالیت‌ها اتمام کامل یا بخشی از فعالیت‌های قبلی آن‌هاست، شاهد فاصله‌گرفتن برنامه زمانی اجرا‌شده از برنامه زمانی پیش‌بینی شده هستیم. این مسئله باعث افزایش زمان و هزینه و کاهش کیفیت پروژه‌ها می‌شود. باتوجه‌به این مسئله و پیشرفت روش‌های نوین طراحی، ساخت و بهره‌برداری انتظار می‌رود به کمک روش بیم و ابزارهایی مانند رویت، پروژه در فازها و دیسیپلین‌های مختلف شبیه‌سازی شده و بتوان احتمال و شدت اثر موارد ناهماهنگی و تداخلات را کاهش داد. هدف از برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار رویت ارتقای دانش موردنیاز و مهارت استفاده از ابزار پارامتریک رویت در فرایند بیم (BIM) است.

معرفی اجمالی دوره

هدف از یادگیری دوره آموزش رویت (Revit) چیست؟ یکی از ویژگی‌ها و انتظارات از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی بیم بررسی تداخلات یا کلش دیتیکشن بوده که در سه نوع Hard Clash، Soft Clash و Workflow Clash در پروژه‌ها بررسی خواهد شد. باتوجه‌به نمودار هزینه اعمال تغییرات، نسبت به فازهای سپری شده یا زمان پروژه، شاهد این موضوع هستیم که با سپری شدن زمان و فاز‌های امکان‌سنجی و طراحی، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، هزینه اعمال تغییرات با شتاب مثبت تغییر کرده و هزینه دوباره‌کاری‌ها به‌مراتب افزایش چشمگیری دارد. باتوجه ‌به این امر که لازمه شروع تعدادی از فعالیت‌ها اتمام کامل یا بخشی از فعالیت‌های قبلی آن‌هاست، شاهد فاصله‌گرفتن برنامه زمانی اجرا‌شده از برنامه زمانی پیش‌بینی شده هستیم. این مسئله باعث افزایش زمان و هزینه و کاهش کیفیت پروژه‌ها می‌شود. باتوجه‌به این مسئله و پیشرفت روش‌های نوین طراحی، ساخت و بهره‌برداری انتظار می‌رود به کمک روش بیم و ابزارهایی مانند رویت، پروژه در فازها و دیسیپلین‌های مختلف شبیه‌سازی شده و بتوان احتمال و شدت اثر موارد ناهماهنگی و تداخلات را کاهش داد. هدف از برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار رویت ارتقای دانش موردنیاز و مهارت استفاده از ابزار پارامتریک رویت در فرایند بیم (BIM) است.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور و تعاملی

فصول دوره

1) نصب و آشنایی با محیط نرم‌افزار رویت 2) سربزگ‌ها 3) مدل‌سازی معماری 4) مطالعات خورشیدی و رندر 5) مدل‌سازی سازه 6) مدل‌سازی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال 7) متره و برآورد 8) بررسی تداخلات;

معرفی مدرس

احمد لهراسبی
مهندس احمد لهراسبی دانش‌آموخته مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناس ارشد مدیریت پروژه گرایش مدیریت ساخته‌ها از دانشگاه پارس است. وی مشاور در فرآیند ‌پیاده‌سازی BIM و BIM Coordinator پروژه‌های دولتی و خصوصی است و همچنین به عنوان مدرس نرم‌افزارهای Revit، Dynamo، Navisworks، MSP، Simphony.NET و AnyLogic فعالیت دارد. در گرایش معماری از سازمان نظام مهندسی استان تهران دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی صلاحیت اجرا و نظارت می‌باشد . مدل‌سازی با نرم افزار رویت دسیپلین معماری و سازه را از سال 89، دسیپلین تاسیسات از سال 94 و فعالیت در پروژه‌های متعدد نظام فنی و اجرایی و ساخت‌و‌ساز شهری را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

پروژه

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
585,650 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 14:34