آموزش کاربردی مکاترونیک – محاسبات پایه طراحی درب های خودکار

برای اینکه تولیدات صنعتی و از جمله تولیدات مکاترونیک ما قابل رقابت با تولیدات سایر کشورها باشد، ما باید توانایی و دانش فنی طراحی ماژول ها را نیز داشته باشیم. برای اجرایی کردن این هدف، راهکار این است که ما مانند کشورهای پیشرفته بر اصول پایه فیزیک و ریاضی تکیه کنیم و مراحل طراحی را قدم به قدم به پیش ببریم و در نتیجه به صورت اصولی به طراحی مکاترونیک و دانش فنی طراحی ماژول های پکپارچه مسلط شویم. در گام اول از آموزش مکاترونیک ما به طراحی قسمت مکاترونیک درب قطار مترو می پردازیم و این پروژه، قابل تعمیم به درب آسانسورها، درب های اتوماتیک و... نیز است.
آموزش کاربردی مکاترونیک – محاسبات پایه طراحی درب های خودکار
 • درس یکم: آشنایی با مکاترونیک
  • مقدمه
  • مکانیک
  • سیستم محرکه
  • کنترل
  • الکترونیک
 • درس دوم: نمودارهای حرکت موتورهای الکتریکی
  • محاسبه پارامترهای حرکت از روی نمودارها
  • حرکت با شتاب متغیر موتورها
  • حرکت دادن موتورها با روش سرعت ذوزنقه ای شکل
   • روش هندسی
   • روش تحلیلی
  • حرکت دادن موتورها با روش سرعت S شکل
   • روش S شکل عمومی
   • روش S شکل خالص
  • به دست آوردن جدول برای روش S شکل خالص
  • مثال های طراحی و به دست آوردن معادلات مکان، سرعت و شتاب برای پروژه
  • حرکت در دو و سه بعد با تکیه بر نمودارهای حرکتی موتورها
   • روش حرکت گروهی
   • روش حرکت هماهنگ
 • درس سوم: نیرو و انرژی در موتورهای الکتریکی
  • نیروی اصطکاک و معرفی عنصر دمپر
  • مفهوم انرژی و توان در زندگی روزمره و در مسائل مهندسی
  • حرکت دورانی یکنواخت و غیریکنواخت موتورها
  • محاسبات انرژی و توان در حرکت دورانی موتورها
 • درس چهارم: سلسله محرکه ها از بار تا موتور
  • سیستم انتقال نیرو
   • جعبه دنده
   • نسبت لختی
   • سیستم انتقال نیروی پیچ‌ های هدایتی
  • لزوم استفاده از فیدبک
  • محاسبات گزینش موتور
   • گزینش براساس نمودار سرعت - گشتاور موتور
   • گزینش براساس پارامترهای داخلی موتور

 

منبع: فرادرس
فرادرس
499,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 16:47