شاطر هستم

کد آگهی: KP2302007400
متن کامل آگهی:
شاطر نانوایی هست شاطر نان شلاقی وشاطر نان بربری هستم اگه سهمیه بالا باشد ناخن وشاطری وانجام میدم
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:56