خمیرگیر شاطر

کد آگهی: KP3053933837
متن کامل آگهی:
سلام شاطر تافتون نواری خمیرگیر و چانه گیر و شاطر لواش هستم اگ موردی بود در خدمتم
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 19:50