شاطر سنگکی

کد آگهی: KP4670821484
متن کامل آگهی:
شاطر سنگکی شاطر زرنگ و سالم دارای سابقه پخت آماده به کار فقط در ملایر میتوانم کار کنم
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:06