اجاره مدرک مدیر فنی بند ب غیر حضوری

الهه حسین خانی
کد آگهی: KP6782487876
متن کامل آگهی:
اجاره مدرک مدیر فنی بند ب آماده همکاری جهت مدیر فنی به صورت غیر حضوری با دفاتر معتبر مسافرتی تهران دارای سابقه همکاری در استان قزوین و تهران
اجاره مدرک مدیر
بند غیر حضوری
اجاره مدرک مدیر
بند غیر حضوری
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 05:43