مشاور بازاریابی و فروش شما

کد آگهی: KP3036952041
متن کامل آگهی:
ارائه مشاوره بازاریابی و فروش با بیش از 23 سال سابقه کار عملی در استان قسمت های مختلف مرتبط، تهیه استراتژی بازاریابی و فروش، تهیه برنامه بازاریابی و فروش، طراحی کمپین های بازاریابی و فروش، آموزش کارکنان در زمینه بازاریابی و فروش و ...
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت در سیدخندان
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت در سیدخندان
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:43