مهندس مجری البرز

حسنیه رحمانی راد
کد آگهی: KP636163910
متن کامل آگهی:
سلام خدمت مالک ها و سازنده های محترم مهندس مجری البرز هستم 1500 متر تا 5 سقف ظرفیت دارم
مهندس مجری البرز
سازنده حقیقی البرز
مهندس مجری البرز
سازنده حقیقی البرز
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:34