بازاریابی

Marwias Hakmi
کد آگهی: KP1832950310
متن کامل آگهی:
سلام من 5 سال سابقه کاری دارم با بخش مواد غذایی در تهران
بازاریابی
بازاریابی
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:42