شاطر نانوایی سنگکی

کد آگهی: KP9516724581
متن کامل آگهی:
باسلام شاطر نانوایی سنگک هستم با14سال سابقه کاردنبال کارمیگردم کسی شاطر خواست درخدمتم
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:15