کارشناس پرستاری

علی فرحناکی
کد آگهی: KP5487486198
متن کامل آگهی:
بازنشسته ارتشم . و خیلی خیلی هم با انرژی و سرحالم
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 10:42