مهندس شیمی جویای کار هستم

کد آگهی: KP6643400014
متن کامل آگهی:
باسلام بنده مهندس شیمی وجویای کار نیمه دائم ویا دائم درشرکت پتروشیمی ویاکارگاه یاکارخانه ای هستم درصورت مشغول شدن؛ حقوق ماه اول؛ به واسطه بعنوان مژدگانی تقدیم میشود
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 19:46