جویای کار

مجید رجبی
کد آگهی: KP789379
متن کامل آگهی:
کارفرمای محترم ، اینجانب جویای کار در سمت تکنسین برق ، کارشناس ارشد برق ، مدیر تولید و مدیر فنی با حقوق متناسب و مکفی در تهران می‌باشم، اگر تمایل به همکاری با بنده داشتید در خدمتتون هستم.
تکنسین برق ،
مدیر فنی
کارشناس ارشد برق
سرپرست تولید
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:44