شاطر سنگکی

کد آگهی: KP782205457
متن کامل آگهی:
هر کسی شاطر خوبی خواست بنده در خدمتم شاطر سنگکی هستم فقط بیمه داشته باشه ممنون از همکاران سنگکی و عوامل دیوار
خدمات پیشه و مهارت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:57