سرمایه گذار و مدیر داخلی جهت کارخانه

کد آگهی: KP289014338
متن کامل آگهی:
واحد فعال تولیدی واقع در کمالشهر کرج از یک نفر جهت سرمایه گذاری در کارخانه دعوت به همکاری می نماید. حداقل مبلغ سرمایه گذاری سه میلیارد تومان معادل بیست درصد از سهام کارخانه و حداکثر هفت و نیم میلیارد تومان معادل پنجاه درصد از سهام کارخانه می باشد. اولویت با فرد دارای امکان حضور در کارخانه جهت مدیریت داخلی بخش تولید می باشد. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
0912XXX3267(نمایش کامل)
مالی، حقوقی و بیمه
مالی، حقوقی و بیمه
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 11:24