مدیر فنی بند ب

مهدیه قرایی
کد آگهی: KP3983751451
متن کامل آگهی:
اجاره مدرک مدیر فنی بند در تهران به صورت غیر حضوری ، دارای مدرک مدیر فنی بند ب با سابقه کار ،
مدیر فنی بند
مدیر فنی بند
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 07:15