مدیرمالی حرفه ای با 23 سال سابقه مدرک فوق لیسانس

پویان
کد آگهی: KP3361030577
متن کامل آگهی:
مدیر مالی حرفه ای با 23 سال سابقه کار آماده همکاری تمام وقت با موسسات و شرکتهای بزرگ
مدیر مالی آماده بکار
مدیر مالی حرفه ای
مدیر مالی فوق لیسانس
مدیرمالی حرفه 23
مدرک فوق لیسانس
مدیر مالی آماده بکار
مدیر مالی حرفه ای
مدیر مالی فوق لیسانس
مدیرمالی حرفه 23
مدرک فوق لیسانس
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 10:21