مدیر عامل

فرهاد بصام
کد آگهی: KP2590818842
متن کامل آگهی:
مدیر عامل الف ب پ کارگو و قطار و همچنین هم زمان مدیر فنی الف و ب برای مشارکت در آژانس یاتا و فول استاک
مدیر عامل
مدیر عامل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 06:47