استخدام-شرکت-به-پرداخت-ملت
سراسر کشور
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یاس ارغوانی
در تهران
2 روز پیش در ای استخدام
مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران ، منطقه پردیس رودهن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. ما به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران درحال فعالیت است که در واحد مهندسی تولید و تعمیرات دستگاه کارتخوان به کار گیریم. سال بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در زنجان
2 روز پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد توانمندی که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به سرپرست فنی در شرکت اجتماعی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در قم
5 روز پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ قم از افراد توانمند، جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در یزد
5 روز پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد توانمندی که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به همکاری نماید. سرپرست فنی در شرکت اجتماعی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
در استان یزد
5 روز پیش در استخدام های استان یزد
✅ استخدام سرپرست فنی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در یاس ارغوانی در #یزد 📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد توانمندی که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به همکاری نماید. 🔻سرپرست فنی آقا 🔹نوع قرارداد: تمام وقت 🔹سابقه کار: دارای سابقه کار 🔸سرپرست فنی در شرکت یاس می بایست مناسبتی 🔹تسهیلات گردشگری 🔹 حقوق ثابت 🔹 ایاب و ذهاب 🔹 بیمه تامین اجتماعی 🔹 بدون یک روز تاخیر در پرداخت
در استان یزد
5 روز پیش در استخدام های استان یزد
✅ استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان پایانه های فروشگاهی در #یزد 📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد در نظر دارد از افراد جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید. دستگاه های کارتخوان درسطح شهر را داشته باشند 🔹 دارای وسیله نقلیه ترجیحا موتور سیکلت باشند تا بتوانند به ناهار 🔹 حقوق ثابت 🔹 مزایای رفاهی طی سال 🔹 بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی 🔹 بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در اهواز
6 روز پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل استان خوزستان، اهواز از افراد توانمند، جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت سال بدون یک روز تاخیر در پرداخت
در مشهد - کوشش
6 روز پیش در دیوار
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در نظر دارد افراد به همین منظور نیاز است تا پشتیبان ها دارای وسیله نقلیه ترجیحا موتور سیکلت باشند تا بتوانند به راحتی در یک روز تاخیر در پرداخت حقوق تماس فقط با شماره تلفن: ************ داخلی 1 و 5 مشهد، خیابان کوشش، بین30 و 32 ساختمان بانک ملت. مرکز پشتیبانی پایانه های فروش بانک ملت
یاس ارغوانی
در اصفهان
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کاشان) در نظر دارد از افراد جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند با شرایط زیر دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در زنجان
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در زنجان از افراد توانمند، جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت سال بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در اصفهان
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت PSP در ایران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد توانمند که قابلیت رشد و توسعه را دارا هستند دعوت به همکاری می‌نماید. سرپرست مرکز پرداخت الکترونیک
یاس ارغوانی
در تهران
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد توانمندی که قابلیت رشد و توسعه را دارا باشند به عنوان بازاریاب دعوت به همکاری می‌نماید. پرداخت الکترونیک
یاس ارغوانی
در بندرعباس
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت به همین منظور نیاز است تا اجتماعی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در کرمان
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل خود در استان‌ کرمان از افراد توانمند، جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در تهران
1 هفته پیش در ای استخدام
مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران ، منطقه پردیس رودهن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. ما به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران درحال فعالیت است که در واحد مهندسی تولید و تعمیرات دستگاه کارتخوان به کار گیریم. سال بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در یزد
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد در نظر دارد از افراد جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید. تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در کرج
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل البرز در نظر دارد از افراد جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند با شرایط زیر دعوت به پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در تهران
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در به راحتی در سطح شهر عبور و مرور نمایند. رده پشتیبان دستگاه کارتخوان دیپلم می باشد حقوق ثابت و مکفی پرداخت رفاهی طی سال بیمه تامین اجتماعی از روز اول بیمه تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
یاس ارغوانی
در تهران
1 هفته پیش در ای استخدام
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران در به راحتی در سطح شهر عبور و مرور نمایند. رده پشتیبان دستگاه کارتخوان دیپلم می باشد حقوق ثابت و مکفی پرداخت رفاهی طی سال بیمه تامین اجتماعی از روز اول بیمه تکمیلی بدون یک روز تاخیر در پرداخت
در استان خوزستان
2 هفته پیش در استخدام‌های خوزستان - اهواز
✅ استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان پایانه های فروشگاهی در یاس ارغوانی در #خوزستان 📋شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت به عنوان بزرگترین شرکت psp در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان ، اهواز از افراد توانمند، جوان و با انگیزه که قابلیت رشد و توسعه را دارا می باشند دعوت به همکاری می‌نماید قرارداد: تمام وقت 🔹حقوق ماهیانه: از 4.5 تا 7 میلیون تومان 🔸شرایط احراز: 🔹 پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت مناسبتی 🔹تسهیلات گردشگری 🔹 حقوق ثابت 🔹 ایاب و ذهاب 🔹 مزایای رفاهی طی سال 🔹 بدون یک روز تاخیر در پرداخت
مشاهده نتایج بیشتر

جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 26 دی 1400، ساعت 18:11